American Cruisers Club
Acc Eidsvoll

 

Klubben ble stiftet på ettervinteren 1983 av entustiaster med tilknytting til
amcarmiljøet på Minnesund.
Den nystiftede klubben tok navnet
American Car Club Eidsvoll,
og søkte tilslutning med
American Car Club Of Norway. ( ACCN )
 
I de ti årene samarbeidet varte markerte ACC Eidsvoll seg som en
aktiv støtteklubb for ACCN og var med på de fleste stor arrangementer i
Østlandsområdet. Etter intern uro og splittelse i ACCN valgte klubben
på Eidsvoll å trekke seg ut fra samarbeider i 1993. 

Etter utmeldelsen i ACCN forandret klubben navn til
American Cruisers Club Eidsvoll
og søkte i stede medlemskap i
Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber ( LMK )

Amcarmiljøet på Minnesund som var grunnlaget for ACCE,
var allerede godt kjent da tanken om en egen klubb begynte og ta form.
Folk som Jon S. Braaten, Øyvind Morterud, Tore Sandberg og Rune van Viet Hansen
stor bak noen av de første seriøse restaureringer av gamle amerikanske biler
som ble gjennomført i Norge. Flere med samme interesse sluttet seg til og begynte
å gjøre seg gjeldene i den gryende amcarbevegelsen på 70-tallet. 
På de første landsdekkende treffene og utstillingen tok biler fra Minnesundmiljø
 grovt for seg av premiebordet.

Høsten 1982 begynte tanken om en egen klubb og ta form,
og den offentlige stiftelsen av ACC Eidsvoll var ett faktum våren 1983.
Klubbens første styre besto av:
 
Asle Hoel-Knai (President)
Jon S. Braaten (Visepresident)
Øyvind Morterud (Styremedlem)
Arve Strand (Sekretær)
og
Harald Fjellheim (Kasserer)

Det interne arbeide i klubben har vært preget av ro og stabilitet
og utskiftingen i styret har vært små gjennom 25 år.
For uten Asle Hoel-Knai, har Jon S Braaten, Trygve Schjerpen,
Torbjørn Midtskog og Roar Midtskog hatt Presidentvervet.

Ved stiftelsen i 1983 ble det bestemt att klubben skulle drives med
med små økonomiske midler. Dette førte blant annet til at klubbmøtene
ble holdt på forskjellige steder rundt om i distriktet,
noe som dessverre førte til en avskalling av medlemsmassen og
minskende interesse. Tanken om et eget klubblokale begynte derfor og ta form.
 
Ett samarbeid med Romerike Gammelbilklubb førte til den første
Motorhistoriske Jubileumsutstillingen i 1993.
Planarbeide med denne og ett forventer økonomisk resultat satte fart i
tanken om eget klubblokale. Og da klubbmedlem Jon S. Braaten kjøpte den
gamle Eidsvoll Rørmøbel fabrikk var tiden inne til og realisere drømmen.

Så etter mange år omflakkende tilværelse flyttet Acc Eidsvoll i egne lokaler
i 1992 i Mølla som stedet kalles daglig, der har klubben store og hyggelige
lokaler i 2. etasje.
Klubben har møte hver 3. tirsdag i måneden, i tillegg holdes det årsfest i
februar og Farm Convention i Hurdal i August.

I 1998 valgte ACCE å gjennomføre en
Motorhistoriske Jubileumsutstillingen 2.
Med en medlemsmasse på bare 40 medlemmer var dette ett stort løft.
Takket være en iherdig og helhjertet innsats fra alle, samt hjelp fra familie og venner,
ble også dette en suksess.


I 2008 var American Cruisers Club Eidsvoll 25 år.
Dette ønsket vi og markere med en
Motorhistoriske Jubileumsutstillingen 3.
Denne gangen igjen med samarbeid med Romerike Gammelbilklubb
som også dette året feiret sitt 25 års jubileum.

I jubileumsåret består styret i ACCE av :

Forman : Gunnar Olsen
Nestformann : Fred Røvik
Styremedlem : Ove E Skovseth
Sekretær : Anders Morterud
Kasserer : Rune van Vliet Hansen
Varamann : Ole Oskar Braaten
 
Så i 2009 fikk vi endelig vår egen hjemmeside.
Besøksadresse
www.acceidsvoll.com

Webdesigner : Bente Norseth-Karlsen

 
 
Til toppen
 
Logo før digitalisering
 
Home

©Bente Norseth-Karlsen 2013